วันพืชมงคล ประวัติและความเป็นมาของพิธีนาขวัญ

วันพืชมงคล เป็นวันแห่งพิธีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับเกษตรกรของประเทศ และ นอกจากนี้ยังเป็นการรําลึกถึงความสําคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย วันพืชมงคล มีความสำคัญอย่างไรกับคนไทย พิธีพืชมงคลที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระราชพิธีจะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พระราชพิธี 2 ประการ คือ พิธีพืชมงคล และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งแตกต่างกันดังนี้ พิธีพืชมงคลเป็นพิธีเมล็ดพันธุ์เหมือนนาข้าว ข้าวเหนียวข้างลูกเดือย ข้าว, ถั่ว, […]

Continue reading

วันแรงงานแห่งชาติ กับประวัติความเป็นมา

วันแรงงานแห่งชาติ มีความเป็นมาดังต่อไปนี้ ในสมัยก่อนประเทศในยุโรปถือว่าเดือนพฤษภาคมเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลใหม่ในการเกษตรดังนั้นพวกเขาจึงจัดพิธีเฉลิมฉลองและบวงสรวงเพื่อขอให้เทพเจ้าช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พืชผลทําได้ดี นอกจากนี้เรายังต้องการให้ผู้คนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขด้วยบรรยากาศที่สงบและสงบสุขและในยุโรปเหนือยังมีกองไฟรอบในวันที่พฤษภาคม ประเพณีนี้ยังคงได้รับการฝึกฝนในอังกฤษ วันแรงงานแห่งชาติ มีความสำคัญอย่างไร? ประวัติความเป็นมาของวันทํางานสากลทําไม mayday?เดิมที MayDay ถือเป็นเพียงวันหยุดประจําปี แต่ต่อมาหลายประเทศในภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นวันหยุดตามประเพณีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสําคัญของ “แรงงาน” ที่เอื้อต่อเศรษฐกิจของประเทศ ความหมายของ MayDay เปลี่ยนไปจนถึงปี 1890 เมื่อหลายประเทศตะวันตกยอมรับวันที่ 1 พฤษภาคมเป็น “วันแรงงานสากล” ซึ่งทําให้หลายประเทศเปิดตัวการเฉลิมฉลองวันแรงงานครั้งแรก 1 พฤษภาคม […]

Continue reading

วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายน

วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทยประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาล วันเทศบาล มีประวัติความเป็นมาอย่างไร? ประวัติความเป็นมาของวันของเทศบาล จุดเริ่มต้นของการเกิดของเทศบาลเกิดขึ้นในรัชสมัย การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของพระจอมเกล้าของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเช่นเดียวกับอารยธรรมของประเทศในการจัดระเบียบรัฐบาล พื้นที่ท้องถิ่นก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเป็นรูปแบบสุขาภิบาลในสุขาภิบาลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1898 ได้มีการขยายสุขาภิบาลในพื้นที่ สิ่งต่างๆกําลังเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยก็ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2475 […]

Continue reading

วันคุ้มครองโลก ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี

วันคุ้มครองโลก เป็นวันที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมของโลกล่มสลายด้วยน้ำมือของมนุษย์โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) กําหนดให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” วันคุ้มครองโลก มีความสำคัญอย่างไร? คนแรกที่ริเริ่มแนวคิดเรื่องวันคุ้มครองโลกคือ Gaylord Nelson วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 22 เมษายน 1970 พลเมืองอเมริกันมากกว่า 20 ล้านคนที่ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในการประท้วงต่อต้านมลพิษที่เพิ่มขึ้นและการทําลายทรัพยากรธรรมชาติบนโลก อันเป็นผลมาจากการสาธิตพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษทางอากาศของสหรัฐอเมริกาได้รับการแนะนําและสํานักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งชาติถูกสร้างขึ้นจนกระทั่งในที่สุดก็ถูกกําหนดไว้ในวันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” […]

Continue reading

นางสงกรานต์ และ ตำนานของนางสงกรานต์ทั้ง 7 นาง

นางสงกรานต์ 2565 มีนามว่า นางกิริณีเทวี หรือ นางกาฬกิณีเทเว และ เรื่องราวของนางสงกรานต์ทั้ง 7 นาง พร้อมเรื่องราวของประเพณีวันสงกรานต์ สําหรับคนที่ยังไม่รู้วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของทั้ง 7 นางสงกรานต์มานำเสนอกันคะ นางสงกรานต์ ทั้ง 7 มีความหมายว่าอย่างไร? เรื่องราวของสงกรานต์ทั้ง 7 นั้น เดิมทีเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือ ท้าวมหาสงกรานต์และ เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช […]

Continue reading

เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทยที่คนไทยควรรู้!

เทศกาลสงกรานต์ เป็นปีใหม่ไทยที่มีมาอย่างยาวนาน โดยหลายคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับประวัติของเทศกาลสงกรานต์ว่ามาจากไหน? ดังนั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นที่มาของประเพณีสงกรานต์ที่คนไทยรู้จักกันดี เทศกาลสงกรานต์ มีความสำคัญอย่างไร? เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งเป็นเหตุผลที่เรียกรวมกันว่าประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ซึ่งหมายถึงวันส่งท้ายปีเก่า คําว่า “สงกรานต์” ในภาษาสันสกฤต หมายถึง “ผ่าน” หรือ “เคลื่อนย้ายเข้าไป” หมายถึงวันที่พระอาทิตย์ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศรีเมษ ในเดือนเมษายน ถือได้ว่าเป้นช่วงสงการนต์หากพระอาทิตย์เคลื่อนย้ายในช่วงเดือนอื่นๆถือเป็นการเคลื่อนย้ายธรรมดา ซึ่งตามปกตินั้นพระอาทิตย์จะย้ายจากราศรีหนึ่งไปยังกลุ่มดาวหนึ่งเป็นประจำทุกเดือน หรือเรียกว่าการย้ายจากกลุ่มดาวหนึ่งไปสู่อีกดาวหนึ่งตามหลักโหราศาสตร์หรือภาษาโหร เรียกว่า ยกขึ้นสู่ นั่นเอง […]

Continue reading

ประเพณีบุญบั้งไฟ มีตำนานและจุดเด่นของพิธีกรรมอย่างไร?

ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญของชาวอีสานตลอดไปจนถึงประเทศลาว โดยชาวอีสานมีความเชื่อกันว่าหากปีไหนไม่จัดงานบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำท่าไว้ทำนา แต่หากปีไหนได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล และ เกิดความอุดมสมบูรณ์รวมไปจนถึงการปราศจากโรคภัย งานบุญบั้งไฟจึงถือได้ว่าเป็นประเพณีประจำปีที่มีความสำคัญของชาวอีสานพอถึงวันงานชาวอีสานที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะต้องกลับบ้านไปร่วมงานบุญบั้งไฟ โดยถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรัก และ ความสามัคคีของผู้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญของชาวอีสาน ตำนานของประเพณีบุญบั้งไฟเล่าว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้ถือชาติกำเนิดเป็นพญาคางคกได้อาศัยอยู่ใต้ร่มโพธิ์ใหญ่ในเมืองพันธุมวดี ด้วยเหตุใดไม่แจ้งพญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนที่มีความโกรธเคืองโลกมนุษย์มากจึงทำการแกล้งไม่ให้ฝนตกนานถึง 7 เดือน และ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดความลำบากยากแค้นแสนสาหัสแก่เหล่ามวลมนุษย์รวมไปจนถึงสัตว์ และ พืชก็พากันล้มตายอย่างเป็นจำนวนมาก […]

Continue reading

ประเพณีวันสารทไทย “ชิงเปรต” งานบุญสำคัญของภาคใต้

ประเพณีวันสารทไทย หรือ ประเพณีสารทเดือนสิบที่หลายๆคนคุ้นเคยกันในชื่อ “ชิงเปรต” ถือได้ว่าเป็นงานบุญของชาวภาคใต้ที่มีความโดดเด่น และ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. ของทุกปี ซึ่งประเพณีมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ และ ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ประเพณีวันสารทไทย ของพี่น้องชาวใต้ ความเชื่อของพุทธศาสนิกชนทางภาคใต้มีความเชื่อกันว่า ปู่ ย่า ตา ยาย และ ญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว หากครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้ทำความดีไว้ก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ แต่หากทำความชั่วก็จะตกนรกกลายเป็นเปรต และ […]

Continue reading

ประเพณีกำฟ้า ประเพณีโบราญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ประเพณีกำฟ้า เป็นประเพณีของชาวไทยพวนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คำว่า “กำ” ในภาษาพวนหมายถึงการถือสักการะ คำว่า “ฟ้า” หมายถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน หรือ ผู้ที่อยู่สูงเทียมฟ้า คือ เทวดา และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจมองเห็นได้ คำว่า “กำฟ้า” หมายถึงการนับถือฟ้า การสักการะบูชาฟ้า ซึ่งเป็นงานบุญพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน โดยเชื่อกันว่าหากเมื่อใดมีการทำบุญ และ ประกอบพิธีกรรมตั้งบายศรี โดยทำการประกาศขอพรจากเทวดาผู้รักษาฟ้า เทวดาก็จะบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดู […]

Continue reading

ประเพณีตีช้างน้ำนอง ประเพณีทางน้ำที่มีความสำคัญของชาวมุกดาหาร

ประเพณีตีช้างน้ำนอง เป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราญ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระแม่คงคา เทวดา และ รวมไปจนถึงการบวงสรวงพญานาค และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองทั้งบนบก และ ในน้ำ โดยเรือที่เข้าร่วม และ แต่แข่งขันแต่ละรำจะต้องนำเรือมาร่วมทำพิธีก่อน โดยไปรวมกัน ณ ท่าน้ำที่เป็นจุดศูนย์รวมก่อนที่จะพายเรือล่องตามลำน้ำโขง ในระหว่างการพายเรือนั้นจะมีการโห่ร้อง ตีกลอง เคาะเกราะ เป็นจังหวะเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยในน่านน้ำ ประเพณีตีช้างน้ำนอง มีประวัติความเป็นมาอย่างไร? มูลเหตุของการเรียก พิธีตีช้างน้ำนอง […]

Continue reading