นางสงกรานต์ และ ตำนานของนางสงกรานต์ทั้ง 7 นาง

นางสงกรานต์ 2565 มีนามว่า นางกิริณีเทวี หรือ นางกาฬกิณีเทเว และ เรื่องราวของนางสงกรานต์ทั้ง 7 นาง พร้อมเรื่องราวของประเพณีวันสงกรานต์ สําหรับคนที่ยังไม่รู้วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของทั้ง 7 นางสงกรานต์มานำเสนอกันคะ

นางสงกรานต์ ทั้ง 7 มีความหมายว่าอย่างไร?

เรื่องราวของสงกรานต์ทั้ง 7 นั้น เดิมทีเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือ ท้าวมหาสงกรานต์และ เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช (สวรรค์ชั้นแรกทั้ง 6 ชั้น) โดยมีหน้าที่ในการรับศรีษะของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเขาพระสุเมรุทุกปี หรือในวันสงกรานต์นั่นเอง โดยมีเกณฑ์ว่าวันสงกรานต์ คือ วันที่ 13 เมษายน ซึ่งตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานต์ประจำวันนั้นเป็นผู้แห่ โดยนางสงกรานต์มีทั้งหมด 7 องค์ด้วยกัน ได้แก่

นางสงกรานต์ทุงษะเทวี
ทุงษะเทวี เป็นนางสงกรานต์ในวันอาทิตย์ ทัดดอกทับทิม มีปัทมราค (แก้วทับทิม) เป็นเครื่องประดับ พระหัตถ์ถือจักระ พระหัตถ์ซ้ายถือสังข์ เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์ครุฑ

นางสงกรานต์โคราคะเทวี
โคราคะเทวี เป็นสงกรานต์ในวันจันทร์ ทัดดอกปีป โดยมีมุกดาหาร (ไข่มุก) เป็นเครื่องประดับ พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จประทับเหนือพยัคฆ์ ()

นางสงกรานต์รากษสเทวี
รากษสเทวี เป็นสงกรานต์ในวันอังคาร ทัดดอกบัวหลวง มีโมรา (หิน) เป็นเครื่องประดับ พระหัตถ์ขวาถือตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายถือธนู เสด็จประทับหนือวราห์

นางสงกรานต์มณฑาเทวี
มัณฑาเทวี เป็นวันสงกรานต์ในวันพุธ ทัดดอกจําปามีไพฑูรย์ (พลอยเหลืองแกมเขียว) เป็นเครื่องประดับ พระหัตถ์ขวาถือเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์คัสพะ

นางสงกรานต์กิริณีเทวี
กิริณีเทวี เป็นวันสงกรานต์ในวันพฤหัสบดี ทัดดอกมณฑา มีมรกตเป็นเครื่องประดับ พระหัตถ์ขวาถือพระรขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถืออาวุธปืน เสด็จไสยาสน์เหนือปฎษฎางค์ชสาร

นางสงกรานต์กิมิทาเทเว
กิมิทาเทวี เป็นสงกรานต์ในวันศุกร์ ทัดดอกจงกลนี มีบุษราคัมเป็นเครื่องประดับ พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือพิณ เสด็จประทับยืนเหนือมหิสา

นางสงกรานต์มโหทรเทวี
มโหทรเทวี เป็นนางสงกรานต์ในวันเสาร์ ทัดดอกสามหาว มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จประทับเหนือมยุราปักษา