Month: January 2022

ประเพณีชักพระ ทางภาคใต้ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

ประเพณีชักพระ หรือ ประเพณีลากพระ ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน โดยมีการสันนิษฐานว่าประเพณีนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดียตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ ซึ่งจะนิยมเอาเทวรูปออกมาแห่กันในโอกาสต่างๆ ต่อมาพุทธศาสนิกชนก็ได้นำเอาความเชื่อดังกล่าวมาทำการดัดแปลง และ ทำการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในทางพระพุทธศาสนานั่นเอง ประเพณีชักพระ หรือ ประเพณีลากพระ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร เกิดขึ้นจากพระพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่มาจนถึงภาคใต้ของประเทศไทย และ ได้นำประเพณีชักพระเข้ามาด้วย ซึ่งประเพณีชักพระดังกล่าวยังมีความเป็นมาที่เล่ากันในเชิงพุทธะตำนานว่า หลังจากพระพุทธองค์ทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์ปราบเดียรถีย์ ณ ป่าหิมพานต์ในกรุงสาวัตถีแล้วทรงเสด็จไปจำพรรษาณดาวดึงส์เพื่อทำการโปรดพุทธมารดา ซึ่งในขณะนั้นก็ได้ทรงจุติเป็นมหามายาเทพที่สถิตอยู่ที่ณดุสิตเทพพิภพตลอดพรรษา พระพุทธองค์ก็ทรงประกาศพระพุทธคุณของมารดาแก่เทวดาสมาคม และ ได้แสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดา 7 […]

Continue reading

อุ้มพระดำน้ำ ประเพณีสุดแปลกหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์

อุ้มพระดำน้ำ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการสืบทอดกันมาอย่างช้านาน และ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีเพียงที่เดียว และ แห่งเดียวในโลก ซึ่งประเพณีนี้จะจัดขึ้น ณ วัดไตรภูมิวัดโบสถ์ชนะมาร และ อุทยานเพชรบุระ โดยภายในงานก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์ก็ คือ พิธีอุ้มพระดำน้ำ ร่วมด้วยกับการแสดงแสงสีเสียงของวัฒนธรรม คอนเสิร์ต และ การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ พร้อมกับคาราวานสินค้า และ เทศกาลอาหารอร่อยมากมาย จึงนับได้ว่าเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่เป็นประเพณีสำคัญ และ […]

Continue reading