Month: March 2022

ประเพณีรับบัว มีประวัติความเป็นมาและมีที่มาที่ไปอย่างไร?

ประเพณีรับบัว ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา และ เป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่ และ มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ยังไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยใด โดยประเพณีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเช้าของวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคม โดยจะมีการโยนบัวลงไปในเรือ และ มีขบวนแห่พระพุทธรูป พร้อมกับการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลองลงมาไว้ในเรือแล้วทำการแล่นไปตามลำคลองสำโรงเพื่อให้ประชาชนได้ทำการสักการะบูชา ซึ่งประชาชนก็จะทำการโยนดอกบัวลงไปในเรือแห่หลวงพ่อโต และ เรือของชาวบ้านที่มาร่วมงาน ประเพณีรับบัว ของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ […]

Continue reading

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน มีประวัติและความเป็นมาอย่างไร?

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน คือ การถวายธูปเทียนแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นประเพณีเป็นประเพณีที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการถวายสังฆทานในวันเข้าพรรษาในช่วง 1 ค่ำ เดือน 8 โดยการตักบาตรธูปเทียนก็จะมีขึ้นที่วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงแห่งเดียว แต่ปรากฏว่าเครื่องสังฆทานที่ชาวบ้านได้นำมาถวายนั้นมีมากเกินความจำเป็นจึงได้ทำการอาราธนาพระสงฆ์จากวัดต่างๆมารับเครื่องสังฆทานนั้น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่ามีความสำคัญต่อประเพณีตักบาตรธูปเทียนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นประเพณีที่ควรค่าแก่การส่งเสริมให้อยู่คู่กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบไป ซึ่งเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่น และ ความศรัทธาในการนับถือพระพุทธศาสนา และ ยังเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรค่าแก่การรักษาประเพณีนี้ไว้สืบไป ชานครศรีธรรมราชจึงได้ทำการเตรียมมัดธูป 3 ดอก และ เทียน 1 เล่ม […]

Continue reading

ประเพณีวิ่งควาย ของจังหวัดชลบุรี มีที่มาทีไปอย่างไร วันนี้มีคำตอบ

ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นยังไม่มีหลักฐานที่ปรากฏอย่างแน่ชัด แต่มีหลักฐานที่เล่าต่อกันมาว่าการเล่นวิ่งวัววิ่งควายนั้น มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งประเพณีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการทำขวัญควาย และ มีความเชื่อกันว่าถ้าปีไหนไม่มีการวิ่งควายปีนั้น วัว ควาย จะเป็นโรคระบาด และ จะมีการล้มตายของวัวควายเป็นจำนวนมาก จึงจัดให้มีงานประเพณีสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างชาวนาไทยกับควายนั่นเอง ประเพณีวิ่งควาย กับ ประวัติ และ ความเป็นมา เป็นประเพณีหนึ่งเดียวของโลกที่จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี และ ยังเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเชื่อกันว่าหากปีใดไม่มีการวิ่งควายปีนั้นวัวควายก็จะเกิดโรคระบาด และ ทำให้ตายกันอย่างมากมายแบบผิดปกติ […]

Continue reading

วันลอยกระทง มีประวัติความเป็นมาอย่างไรและแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างไร

วันลอยกระทง ถือได้ว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทยที่ได้ทำการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และ มักจะทำขึ้นในวันเพ็ญของเดือน 12 หรือ ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 นั้นเอง ซึ่งจะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง และ ก็เป็นช่วงเวลาของน้ำหลาก น้ำเต็มตลิ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการจัดทำกระทงขึ้นด้วยวัสดุธรรมชาติ และ มีการนำดอกไม้ธูปเทียน เส้นผม เล็บ เงิน หรือ สิ่งของต่างๆใส่ลงไปในกระทง เพื่อทำการลอยน้ำ และ […]

Continue reading