Month: April 2022

ประเพณีสลากภัต คือ? พร้อมประวัติและความเป็นมา

ประเพณีสลากภัต คือ การทำบุญด้วยการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ โดยให้พระเป็นผู้จับสลาก เมื่อจับฉลากได้ของผู้ใดก็จะได้รับอาหารจากผู้นั้น ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนิยมทำบุญสลากภัตเช่นเดียวกัน แต่เรียกกันว่า บุญข้าวสลาก สําหรับสลากภัตของทางภาคเหนือ จะเรียกกันว่า ทานข้าวสลาก หรือ กิ๋นก๋วยสลากนั่นเอง ประเพณีสลากภัต หรือ ประเพณีกิ๋นก๋วยสลาก ในประเทศไทยมีประเพณีสลากภัตของทางภาคเหนือ ที่เรียกว่าประเพณีกิ๋นก๋วยสลาก ซึ่งมักจะปฏิบัติกันทุกปีตั้งแต่เดือน 12 ถึงเดือนยี่ ซึ่งเป็นเพราะในเวลานั้นชาวบ้านได้ทํานากันเสร็จแล้ว หยุดพักก่อน พระสงฆ์ที่จําพรรษาอยู่ในวัดไม่ได้ไปไหน โดยมีการตัวกันของคณะศรัธาทั้งหมู่บ้านก็ได้นําผลไม้ […]

Continue reading

ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อคนไทยอย่างไร?

ประเพณีแข่งเรือ หรือ การแข่งขันเรือยาวประเพณี ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมทางสายน้ำที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิต และ ความผูกพันกับสายน้ำของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราญ ซึ่งเรือ และ ผู้คนบนพื้นฐานของความสามัคคี พร้อมเพรียง เป็นปึกแผ่นเดียวกันของผู้คนในสังคม ประเพณีการแข่งเรือยาวมักจะจัดคู่กับการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตรในเทศกาลออกพรรษา และ ทอดกฐิผ้าป่าสามัคคี ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณี เป็นเกมกีฬาเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยเมืองเก่าของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่นิยมจากพระราชวังไปยังชาวบ้านร้านตลาด ดังที่มีปรากฎในกฎมณเทียนบาลที่เกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีการกล่าวถึงพระราชพิธีเดือน 11 […]

Continue reading

เทศกาลกินเจ มีความสำคัญอย่างไร? อะไรที่กินได้และอะไรที่กินไม่ได้

เทศกาลกินเจ หรือ การถือศีลกินผัก ตามประวัติแล้วนั้น มีการเริ่มขึ้นเมื่อ 400 ปีมาแล้ว โดยตามตำนานนั้นเล่ากันว่าในสมัยที่ชาวจีนนั้นถูกรุกรานโดยชนชาติ แมนจู ซึ่งมีการบังคับให้ชาวจีนั้นยอมรับในวัฒนธรรมของตน และ ในขณะนั้นมีคนจีนบางกลุ่มได้ทำการรวมตัวกันต่อต้านชาวแมนจู โดยมีการใช้หลักธรรมเข้ามาร่วมด้วย แต่ก็พบว่าชาวจีนกลุ่มนี้ทำการนุ่งขาว ห่มขาว และ ยังไม่รับประทานเนื้อสัตว์อีกด้วย โดยชาวจีนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าเป็นการประพฤติปฎิบัติตามแนวทางที่จะสามารถช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มของตน และ สามารถต้านทานชาวแมนจูได้ โดยคนจีนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า “หงี่หั่วท้วง” ถึงแม้ว่าชาวจีนกลุ่มนี้จะทำการสู้รบกับชาวแมนจูนอย่างกล้าหาญ แต่ก็ไม่สามารถต้านทานชาวแมนจูได้ เมื่อถึงวันขึ้น […]

Continue reading