Month: May 2022

ประเพณีกำฟ้า ประเพณีโบราญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ประเพณีกำฟ้า เป็นประเพณีของชาวไทยพวนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คำว่า “กำ” ในภาษาพวนหมายถึงการถือสักการะ คำว่า “ฟ้า” หมายถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน หรือ ผู้ที่อยู่สูงเทียมฟ้า คือ เทวดา และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจมองเห็นได้ คำว่า “กำฟ้า” หมายถึงการนับถือฟ้า การสักการะบูชาฟ้า ซึ่งเป็นงานบุญพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน โดยเชื่อกันว่าหากเมื่อใดมีการทำบุญ และ ประกอบพิธีกรรมตั้งบายศรี โดยทำการประกาศขอพรจากเทวดาผู้รักษาฟ้า เทวดาก็จะบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดู […]

Continue reading

ประเพณีตีช้างน้ำนอง ประเพณีทางน้ำที่มีความสำคัญของชาวมุกดาหาร

ประเพณีตีช้างน้ำนอง เป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราญ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระแม่คงคา เทวดา และ รวมไปจนถึงการบวงสรวงพญานาค และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองทั้งบนบก และ ในน้ำ โดยเรือที่เข้าร่วม และ แต่แข่งขันแต่ละรำจะต้องนำเรือมาร่วมทำพิธีก่อน โดยไปรวมกัน ณ ท่าน้ำที่เป็นจุดศูนย์รวมก่อนที่จะพายเรือล่องตามลำน้ำโขง ในระหว่างการพายเรือนั้นจะมีการโห่ร้อง ตีกลอง เคาะเกราะ เป็นจังหวะเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยในน่านน้ำ ประเพณีตีช้างน้ำนอง มีประวัติความเป็นมาอย่างไร? มูลเหตุของการเรียก พิธีตีช้างน้ำนอง […]

Continue reading