Month: November 2022

วันวชิราวุธ วันประถมศึกษา มีความสำคัฐอย่างไร?

วันวชิราวุธ วันประถมศึกษา มีความสำคัฐอย่างไร? คุณรู้หรือไม่ว่าวันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ? ย้อนรอยวันสำคัญอีกวันของการศึกษาไทย วัตถุประสงค์ของงานวันประถมศึกษาแห่งชาติในวันนี้จัดขึ้นพร้อมกัน วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ ในการนี้ รัฐบาลจึงได้กำหนดวันประถมศึกษาแห่งชาติขึ้น เป็นการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาเพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา ประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ […]

Continue reading

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีความสำคัญอย่างไร

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของประเทศไทย สิ่งสำคัญสำหรับวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของไทยจะตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอในปี พ.ศ. 2411 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปราณบุรีจัดขึ้นทุกปี วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กับประวัติความเป็นมา บันทึก ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ดูสุริยุปราคาเต็มดวงที่คำนวณไว้ล่วงหน้า […]

Continue reading