Author: user

ประเพณีบุญบั้งไฟ มีตำนานและจุดเด่นของพิธีกรรมอย่างไร?

ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญของชาวอีสานตลอดไปจนถึงประเทศลาว โดยชาวอีสานมีความเชื่อกันว่าหากปีไหนไม่จัดงานบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำท่าไว้ทำนา แต่หากปีไหนได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล และ เกิดความอุดมสมบูรณ์รวมไปจนถึงการปราศจากโรคภัย งานบุญบั้งไฟจึงถือได้ว่าเป็นประเพณีประจำปีที่มีความสำคัญของชาวอีสานพอถึงวันงานชาวอีสานที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะต้องกลับบ้านไปร่วมงานบุญบั้งไฟ โดยถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรัก และ ความสามัคคีของผู้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญของชาวอีสาน ตำนานของประเพณีบุญบั้งไฟเล่าว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้ถือชาติกำเนิดเป็นพญาคางคกได้อาศัยอยู่ใต้ร่มโพธิ์ใหญ่ในเมืองพันธุมวดี ด้วยเหตุใดไม่แจ้งพญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนที่มีความโกรธเคืองโลกมนุษย์มากจึงทำการแกล้งไม่ให้ฝนตกนานถึง 7 เดือน และ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดความลำบากยากแค้นแสนสาหัสแก่เหล่ามวลมนุษย์รวมไปจนถึงสัตว์ และ พืชก็พากันล้มตายอย่างเป็นจำนวนมาก […]

Continue reading

ประเพณีวันสารทไทย “ชิงเปรต” งานบุญสำคัญของภาคใต้

ประเพณีวันสารทไทย หรือ ประเพณีสารทเดือนสิบที่หลายๆคนคุ้นเคยกันในชื่อ “ชิงเปรต” ถือได้ว่าเป็นงานบุญของชาวภาคใต้ที่มีความโดดเด่น และ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. ของทุกปี ซึ่งประเพณีมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ และ ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ประเพณีวันสารทไทย ของพี่น้องชาวใต้ ความเชื่อของพุทธศาสนิกชนทางภาคใต้มีความเชื่อกันว่า ปู่ ย่า ตา ยาย และ ญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว หากครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้ทำความดีไว้ก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ แต่หากทำความชั่วก็จะตกนรกกลายเป็นเปรต และ […]

Continue reading

ประเพณีกำฟ้า ประเพณีโบราญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ประเพณีกำฟ้า เป็นประเพณีของชาวไทยพวนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คำว่า “กำ” ในภาษาพวนหมายถึงการถือสักการะ คำว่า “ฟ้า” หมายถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน หรือ ผู้ที่อยู่สูงเทียมฟ้า คือ เทวดา และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจมองเห็นได้ คำว่า “กำฟ้า” หมายถึงการนับถือฟ้า การสักการะบูชาฟ้า ซึ่งเป็นงานบุญพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน โดยเชื่อกันว่าหากเมื่อใดมีการทำบุญ และ ประกอบพิธีกรรมตั้งบายศรี โดยทำการประกาศขอพรจากเทวดาผู้รักษาฟ้า เทวดาก็จะบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดู […]

Continue reading

ประเพณีตีช้างน้ำนอง ประเพณีทางน้ำที่มีความสำคัญของชาวมุกดาหาร

ประเพณีตีช้างน้ำนอง เป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราญ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระแม่คงคา เทวดา และ รวมไปจนถึงการบวงสรวงพญานาค และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองทั้งบนบก และ ในน้ำ โดยเรือที่เข้าร่วม และ แต่แข่งขันแต่ละรำจะต้องนำเรือมาร่วมทำพิธีก่อน โดยไปรวมกัน ณ ท่าน้ำที่เป็นจุดศูนย์รวมก่อนที่จะพายเรือล่องตามลำน้ำโขง ในระหว่างการพายเรือนั้นจะมีการโห่ร้อง ตีกลอง เคาะเกราะ เป็นจังหวะเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยในน่านน้ำ ประเพณีตีช้างน้ำนอง มีประวัติความเป็นมาอย่างไร? มูลเหตุของการเรียก พิธีตีช้างน้ำนอง […]

Continue reading

ประเพณีสลากภัต คือ? พร้อมประวัติและความเป็นมา

ประเพณีสลากภัต คือ การทำบุญด้วยการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ โดยให้พระเป็นผู้จับสลาก เมื่อจับฉลากได้ของผู้ใดก็จะได้รับอาหารจากผู้นั้น ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนิยมทำบุญสลากภัตเช่นเดียวกัน แต่เรียกกันว่า บุญข้าวสลาก สําหรับสลากภัตของทางภาคเหนือ จะเรียกกันว่า ทานข้าวสลาก หรือ กิ๋นก๋วยสลากนั่นเอง ประเพณีสลากภัต หรือ ประเพณีกิ๋นก๋วยสลาก ในประเทศไทยมีประเพณีสลากภัตของทางภาคเหนือ ที่เรียกว่าประเพณีกิ๋นก๋วยสลาก ซึ่งมักจะปฏิบัติกันทุกปีตั้งแต่เดือน 12 ถึงเดือนยี่ ซึ่งเป็นเพราะในเวลานั้นชาวบ้านได้ทํานากันเสร็จแล้ว หยุดพักก่อน พระสงฆ์ที่จําพรรษาอยู่ในวัดไม่ได้ไปไหน โดยมีการตัวกันของคณะศรัธาทั้งหมู่บ้านก็ได้นําผลไม้ […]

Continue reading

ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อคนไทยอย่างไร?

ประเพณีแข่งเรือ หรือ การแข่งขันเรือยาวประเพณี ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมทางสายน้ำที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิต และ ความผูกพันกับสายน้ำของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราญ ซึ่งเรือ และ ผู้คนบนพื้นฐานของความสามัคคี พร้อมเพรียง เป็นปึกแผ่นเดียวกันของผู้คนในสังคม ประเพณีการแข่งเรือยาวมักจะจัดคู่กับการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตรในเทศกาลออกพรรษา และ ทอดกฐิผ้าป่าสามัคคี ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณี เป็นเกมกีฬาเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยเมืองเก่าของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่นิยมจากพระราชวังไปยังชาวบ้านร้านตลาด ดังที่มีปรากฎในกฎมณเทียนบาลที่เกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีการกล่าวถึงพระราชพิธีเดือน 11 […]

Continue reading

เทศกาลกินเจ มีความสำคัญอย่างไร? อะไรที่กินได้และอะไรที่กินไม่ได้

เทศกาลกินเจ หรือ การถือศีลกินผัก ตามประวัติแล้วนั้น มีการเริ่มขึ้นเมื่อ 400 ปีมาแล้ว โดยตามตำนานนั้นเล่ากันว่าในสมัยที่ชาวจีนนั้นถูกรุกรานโดยชนชาติ แมนจู ซึ่งมีการบังคับให้ชาวจีนั้นยอมรับในวัฒนธรรมของตน และ ในขณะนั้นมีคนจีนบางกลุ่มได้ทำการรวมตัวกันต่อต้านชาวแมนจู โดยมีการใช้หลักธรรมเข้ามาร่วมด้วย แต่ก็พบว่าชาวจีนกลุ่มนี้ทำการนุ่งขาว ห่มขาว และ ยังไม่รับประทานเนื้อสัตว์อีกด้วย โดยชาวจีนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าเป็นการประพฤติปฎิบัติตามแนวทางที่จะสามารถช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มของตน และ สามารถต้านทานชาวแมนจูได้ โดยคนจีนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า “หงี่หั่วท้วง” ถึงแม้ว่าชาวจีนกลุ่มนี้จะทำการสู้รบกับชาวแมนจูนอย่างกล้าหาญ แต่ก็ไม่สามารถต้านทานชาวแมนจูได้ เมื่อถึงวันขึ้น […]

Continue reading

ประเพณีรับบัว มีประวัติความเป็นมาและมีที่มาที่ไปอย่างไร?

ประเพณีรับบัว ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา และ เป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่ และ มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ยังไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยใด โดยประเพณีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเช้าของวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคม โดยจะมีการโยนบัวลงไปในเรือ และ มีขบวนแห่พระพุทธรูป พร้อมกับการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลองลงมาไว้ในเรือแล้วทำการแล่นไปตามลำคลองสำโรงเพื่อให้ประชาชนได้ทำการสักการะบูชา ซึ่งประชาชนก็จะทำการโยนดอกบัวลงไปในเรือแห่หลวงพ่อโต และ เรือของชาวบ้านที่มาร่วมงาน ประเพณีรับบัว ของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ […]

Continue reading

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน มีประวัติและความเป็นมาอย่างไร?

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน คือ การถวายธูปเทียนแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นประเพณีเป็นประเพณีที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการถวายสังฆทานในวันเข้าพรรษาในช่วง 1 ค่ำ เดือน 8 โดยการตักบาตรธูปเทียนก็จะมีขึ้นที่วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงแห่งเดียว แต่ปรากฏว่าเครื่องสังฆทานที่ชาวบ้านได้นำมาถวายนั้นมีมากเกินความจำเป็นจึงได้ทำการอาราธนาพระสงฆ์จากวัดต่างๆมารับเครื่องสังฆทานนั้น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่ามีความสำคัญต่อประเพณีตักบาตรธูปเทียนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นประเพณีที่ควรค่าแก่การส่งเสริมให้อยู่คู่กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบไป ซึ่งเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่น และ ความศรัทธาในการนับถือพระพุทธศาสนา และ ยังเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรค่าแก่การรักษาประเพณีนี้ไว้สืบไป ชานครศรีธรรมราชจึงได้ทำการเตรียมมัดธูป 3 ดอก และ เทียน 1 เล่ม […]

Continue reading

ประเพณีวิ่งควาย ของจังหวัดชลบุรี มีที่มาทีไปอย่างไร วันนี้มีคำตอบ

ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นยังไม่มีหลักฐานที่ปรากฏอย่างแน่ชัด แต่มีหลักฐานที่เล่าต่อกันมาว่าการเล่นวิ่งวัววิ่งควายนั้น มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งประเพณีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการทำขวัญควาย และ มีความเชื่อกันว่าถ้าปีไหนไม่มีการวิ่งควายปีนั้น วัว ควาย จะเป็นโรคระบาด และ จะมีการล้มตายของวัวควายเป็นจำนวนมาก จึงจัดให้มีงานประเพณีสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างชาวนาไทยกับควายนั่นเอง ประเพณีวิ่งควาย กับ ประวัติ และ ความเป็นมา เป็นประเพณีหนึ่งเดียวของโลกที่จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี และ ยังเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเชื่อกันว่าหากปีใดไม่มีการวิ่งควายปีนั้นวัวควายก็จะเกิดโรคระบาด และ ทำให้ตายกันอย่างมากมายแบบผิดปกติ […]

Continue reading