Category: Uncategorized

ประเพณีสลากภัต คือ? พร้อมประวัติและความเป็นมา

ประเพณีสลากภัต คือ การทำบุญด้วยการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ โดยให้พระเป็นผู้จับสลาก เมื่อจับฉลากได้ของผู้ใดก็จะได้รับอาหารจากผู้นั้น ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนิยมทำบุญสลากภัตเช่นเดียวกัน แต่เรียกกันว่า บุญข้าวสลาก สําหรับสลากภัตของทางภาคเหนือ จะเรียกกันว่า ทานข้าวสลาก หรือ กิ๋นก๋วยสลากนั่นเอง ประเพณีสลากภัต หรือ ประเพณีกิ๋นก๋วยสลาก ในประเทศไทยมีประเพณีสลากภัตของทางภาคเหนือ ที่เรียกว่าประเพณีกิ๋นก๋วยสลาก ซึ่งมักจะปฏิบัติกันทุกปีตั้งแต่เดือน 12 ถึงเดือนยี่ ซึ่งเป็นเพราะในเวลานั้นชาวบ้านได้ทํานากันเสร็จแล้ว หยุดพักก่อน พระสงฆ์ที่จําพรรษาอยู่ในวัดไม่ได้ไปไหน โดยมีการตัวกันของคณะศรัธาทั้งหมู่บ้านก็ได้นําผลไม้ […]

Continue reading

ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อคนไทยอย่างไร?

ประเพณีแข่งเรือ หรือ การแข่งขันเรือยาวประเพณี ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมทางสายน้ำที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิต และ ความผูกพันกับสายน้ำของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราญ ซึ่งเรือ และ ผู้คนบนพื้นฐานของความสามัคคี พร้อมเพรียง เป็นปึกแผ่นเดียวกันของผู้คนในสังคม ประเพณีการแข่งเรือยาวมักจะจัดคู่กับการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตรในเทศกาลออกพรรษา และ ทอดกฐิผ้าป่าสามัคคี ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณี เป็นเกมกีฬาเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยเมืองเก่าของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่นิยมจากพระราชวังไปยังชาวบ้านร้านตลาด ดังที่มีปรากฎในกฎมณเทียนบาลที่เกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีการกล่าวถึงพระราชพิธีเดือน 11 […]

Continue reading

เทศกาลกินเจ มีความสำคัญอย่างไร? อะไรที่กินได้และอะไรที่กินไม่ได้

เทศกาลกินเจ หรือ การถือศีลกินผัก ตามประวัติแล้วนั้น มีการเริ่มขึ้นเมื่อ 400 ปีมาแล้ว โดยตามตำนานนั้นเล่ากันว่าในสมัยที่ชาวจีนนั้นถูกรุกรานโดยชนชาติ แมนจู ซึ่งมีการบังคับให้ชาวจีนั้นยอมรับในวัฒนธรรมของตน และ ในขณะนั้นมีคนจีนบางกลุ่มได้ทำการรวมตัวกันต่อต้านชาวแมนจู โดยมีการใช้หลักธรรมเข้ามาร่วมด้วย แต่ก็พบว่าชาวจีนกลุ่มนี้ทำการนุ่งขาว ห่มขาว และ ยังไม่รับประทานเนื้อสัตว์อีกด้วย โดยชาวจีนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าเป็นการประพฤติปฎิบัติตามแนวทางที่จะสามารถช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มของตน และ สามารถต้านทานชาวแมนจูได้ โดยคนจีนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า “หงี่หั่วท้วง” ถึงแม้ว่าชาวจีนกลุ่มนี้จะทำการสู้รบกับชาวแมนจูนอย่างกล้าหาญ แต่ก็ไม่สามารถต้านทานชาวแมนจูได้ เมื่อถึงวันขึ้น […]

Continue reading

ประเพณีรับบัว มีประวัติความเป็นมาและมีที่มาที่ไปอย่างไร?

ประเพณีรับบัว ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา และ เป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่ และ มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ยังไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยใด โดยประเพณีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเช้าของวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคม โดยจะมีการโยนบัวลงไปในเรือ และ มีขบวนแห่พระพุทธรูป พร้อมกับการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลองลงมาไว้ในเรือแล้วทำการแล่นไปตามลำคลองสำโรงเพื่อให้ประชาชนได้ทำการสักการะบูชา ซึ่งประชาชนก็จะทำการโยนดอกบัวลงไปในเรือแห่หลวงพ่อโต และ เรือของชาวบ้านที่มาร่วมงาน ประเพณีรับบัว ของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ […]

Continue reading

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน มีประวัติและความเป็นมาอย่างไร?

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน คือ การถวายธูปเทียนแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นประเพณีเป็นประเพณีที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการถวายสังฆทานในวันเข้าพรรษาในช่วง 1 ค่ำ เดือน 8 โดยการตักบาตรธูปเทียนก็จะมีขึ้นที่วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงแห่งเดียว แต่ปรากฏว่าเครื่องสังฆทานที่ชาวบ้านได้นำมาถวายนั้นมีมากเกินความจำเป็นจึงได้ทำการอาราธนาพระสงฆ์จากวัดต่างๆมารับเครื่องสังฆทานนั้น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่ามีความสำคัญต่อประเพณีตักบาตรธูปเทียนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นประเพณีที่ควรค่าแก่การส่งเสริมให้อยู่คู่กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบไป ซึ่งเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่น และ ความศรัทธาในการนับถือพระพุทธศาสนา และ ยังเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรค่าแก่การรักษาประเพณีนี้ไว้สืบไป ชานครศรีธรรมราชจึงได้ทำการเตรียมมัดธูป 3 ดอก และ เทียน 1 เล่ม […]

Continue reading

ประเพณีวิ่งควาย ของจังหวัดชลบุรี มีที่มาทีไปอย่างไร วันนี้มีคำตอบ

ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นยังไม่มีหลักฐานที่ปรากฏอย่างแน่ชัด แต่มีหลักฐานที่เล่าต่อกันมาว่าการเล่นวิ่งวัววิ่งควายนั้น มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งประเพณีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการทำขวัญควาย และ มีความเชื่อกันว่าถ้าปีไหนไม่มีการวิ่งควายปีนั้น วัว ควาย จะเป็นโรคระบาด และ จะมีการล้มตายของวัวควายเป็นจำนวนมาก จึงจัดให้มีงานประเพณีสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างชาวนาไทยกับควายนั่นเอง ประเพณีวิ่งควาย กับ ประวัติ และ ความเป็นมา เป็นประเพณีหนึ่งเดียวของโลกที่จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี และ ยังเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเชื่อกันว่าหากปีใดไม่มีการวิ่งควายปีนั้นวัวควายก็จะเกิดโรคระบาด และ ทำให้ตายกันอย่างมากมายแบบผิดปกติ […]

Continue reading

วันลอยกระทง มีประวัติความเป็นมาอย่างไรและแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างไร

วันลอยกระทง ถือได้ว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทยที่ได้ทำการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และ มักจะทำขึ้นในวันเพ็ญของเดือน 12 หรือ ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 นั้นเอง ซึ่งจะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง และ ก็เป็นช่วงเวลาของน้ำหลาก น้ำเต็มตลิ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการจัดทำกระทงขึ้นด้วยวัสดุธรรมชาติ และ มีการนำดอกไม้ธูปเทียน เส้นผม เล็บ เงิน หรือ สิ่งของต่างๆใส่ลงไปในกระทง เพื่อทำการลอยน้ำ และ […]

Continue reading

โต๊ะจีนลิง เทศกาลสุดแปลกระดับโลกของจังหวัดลพบุรี

โต๊ะจีนลิง หรือ งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ถูกจัดขึ้นที่ จังหวัดลพบุรี เป็นประจำทุกปี โดยจัดได้ว่าเป็นเทศกาลที่มีความแปลก 1 ใน 10 ของโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งจะมีเหล่าบรรดา ลิง ทั้งหลาย มารวมตัวกันอย่างมากมายเพื่อมาดื่มด่ำ และ กินอาหารกันอย่างอิ่มหนำสำราญกับอาหารอันมากมายหลากหลายชนิดที่ผู้คนได้ทำการจัดเตรียมไว้ให้ ภายในงานเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่แห่แหนกันเข้ามาชมความน่ารักของเหล่าบรรดาลิงที่มารอคอยการกินอาหารบุฟเฟต์ในครั้งนี้กันอย่างมากมาย ซึ่งการจัดเทศกาลโต๊ะจีนลิงก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติได้อย่างดีเลยทีเดียว ทำให้ช่วยในการฟื้นฟูเศรษกิจของจังลพบุรีให้กลับมาดี และ คึกคักมากยิ่งขึ้น โต๊ะจีนลิง […]

Continue reading

เทศกาลร่มบ่อสร้าง ของจังหวัดเชียงใหม่มีความน่าสนใจอย่างไร

เทศกาลร่มบ่อสร้าง เป็นอีกเทศกาลหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกๆปีที่ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ ในช่วงเวลานั้นทั่วทั้งตำบลจะถูกตกแต่ง และ แต่งแต้มสีสันไปด้วยร่มบ่อสร้าง และ งานฝีมือต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการออกมาประดับประดาหน้าร้าน และ หน้าบ้านที่เต็มไปด้วยร่มบ่อสร้างที่มีสีสันสวยงามนั้นเอง และ ยังมีการนำร่มบ่อสร้างไปประดับตกแต่งบนรถขบวนแห่ต่างๆอีกด้วย ซึ่งภายในงานก็ยังมีการนำร่มบ่อสร้างออกมาประกวดประชันฝีมือกันอย่างสวยงาม จึงเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ และ มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก แถมยังมีเสน่ห์ที่น่าสัมผัสพร้อมบรรยากาศอันน่าสนุกสนาน และ คึกคักไปด้วยผู้คน เทศกาลร่มบ่อสร้าง […]

Continue reading

ผีตาโขน กับ ที่มา และ ประวัติงานประเพณีผีตาโขน ของจังหวัดเลย

ผีตาโขน หรืองาน ประเพณีบุญหลวง เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นที่จังหวัดเลยของชาวอำเภอด่านซ้าย โดยจะจัดขึ้นหลังวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี โดยจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือน มิถุนายน-กรกฏาคม และ จะจัดขึ้นบนถนนหลายๆสายในอำเภอด่านซ้ายหรือในบริเวณอื่นๆของจังหวัดเลยอีกด้วย ซึ่งภายในงานนั้นจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนาน รื่นเรือง เป็นอย่างมาก แถมงานเทศกาลผีตาโขนก็ยังมีชื่อเสียงโด่งดัง และ เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศอีกด้วย ผีตาโขน และ การละเล่นผีตาโขน จัดได้ว่าเป็นงานประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่ปรากฏได้แน่ชัดว่าจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำการปฏิบัติ […]

Continue reading